Všetky príbehy

Vyhlasovateľ súťaže oznamuje, že podľa čl. VII. ods. 3 Štatútu súťaže zablokoval účasť na súťaži piatim účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňovali súťaže v rozpore so štatútom súťaže a v rozpore s dobrými mravmi. Po technickom vyhodnotení monitorovania hlasovania za súťažne príbehy boli pri týchto účastníkoch súťaže zaznamenané opakované hlasovania, pri ktorých nemôžeme hlasy považovať za platné. Vyhlasovateľ súťaže k tomuto rozhodnutiu pristúpil z dôvodu pokračovania podozrivých spôsobov hlasovania, napriek upozorneniu vyhlasovateľa súťaže, aby zachoval korektnosť a dobré mravy v rámci vyhlásenej súťaže. Účastníci súťaže, ktorých účasť bola zablokovaná, nebudú braní do úvahy pri vyhodnotení súťaže. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok.


Danka J.

28.10.2018

Už ako malé dievča som sa rada starala o svojich starých rodičov. Boli to úžasní ľudia. Často som k nim chodila upratovať, robiť nákupy a iné potrebné práce. Keď som im poupratovala byt, dostala som od svojej starkej pomaranč. Išlo mi srdce puknúť, pretože viem, že by mi dali aj to posledné, čo mali. Ale žiaľ, peňazí veľa nemali.


Katarína Š.

28.10.2018

Dostala som sa do rodiny, kde boli manželia. Opatrovaná osoba bola manželka - babka. Bola to bohatá rodina. Manžel - dedo mal kamennú baňu, ktorú po odchode do penzie prevzal jeden zo synov. Mali tri deti, dvoch synov a dcéru.


Alena K.

26.10.2018

Je jedna hodina po polnoci, nastupujem do taxíka, kde už dve ženy spia. Tiež by som chcela zaspať, ale nedá sa... Myslím na moju dcérku, našťastie, v ospalom aute nik nevidí moje slzy.


Sandra N.

22.10.2018

Písal sa rok 2014, keď som po skončení vysokej školy kontaktovala agentúru ohľadom práce opatrovania vo Švajčiarsku. Po úspešnom absolvovaní pohovoru v nemeckom jazyku, mi pani hneď poslala aktuálne voľné rodiny. Mala som na výber asi z 5-6.