Kontakt

Kontakt

Mgr. Bc. Danka Petrufová

Manažér projektu Opatrovateľka roka

info@opatrovatelkaroka.sk

Mojou úlohou je koordinácia procesov súvisiacich so Súťažou o najlepší opatrovateľský príbeh. Som externou spolupracovníčkou vyhlasovateľa súťaže. Rada odpoviem na Vaše otázky vzťahujúce sa k súťaži, či otázky priamo súvisiace s napísaním príbehu.

Vyštudovala som andragogiku (vzdelávanie dospelých) a pedagogiku voľného času. Pracujem ako lektorka v ďalšom vzdelávaní pracovníkov sociálnych služieb vrátane kurzov opatrovania, i ako aktivizačný pracovník v sociálnych službách a tréner pamäti.