Opatrovateľka roka Súťaž o najlepší

opatrovateľský príbeh

Pracujete ako opatrovateľka/opatrovateľ v zahraničí alebo na Slovensku a vo Vašej opatrovateľskej praxi ste zažili niečo, s čím by ste sa radi podelili s ostatnými? Napíšte o tom príbeh a prihláste ho do súťaže o finančné ceny v celkovej hodnote až 1.250 €!

Výsledky súťaže

Ako sa zapojiť do súťaže?

1

Zašlite nám svoj profesný príbeh.
V ňom nám vyrozprávajte svoj osobný zážitok z výkonu práce opatrovateľky / opatrovateľa.

2

Hlasujte za najlepší príbeh
a sami rozhodnite o výhercoch súťaže.

3

Vyhrajte finančnú odmenu 600 €,
alebo ďalšie 4 finančné ceny!

O čo súťažíte?

Pripravili sme pre Vás hodnotné finančné ceny v celkovej výške až 1.250 €!

1. CENA 600 €
2. CENA 300 €
3. CENA 200 €
4. CENA 100 €
5. CENA 50 €

+ darček navyše

Každý, kto sa svojim príbehom prihlási do našej súťaže, získa od nás tričko s logom súťaže!


Vyhlasovateľ súťaže oznamuje, že podľa čl. VII. ods. 3 Štatútu súťaže zablokoval účasť na súťaži piatim účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňovali súťaže v rozpore so štatútom súťaže a v rozpore s dobrými mravmi. Po technickom vyhodnotení monitorovania hlasovania za súťažne príbehy boli pri týchto účastníkoch súťaže zaznamenané opakované hlasovania, pri ktorých nemôžeme hlasy považovať za platné. Vyhlasovateľ súťaže k tomuto rozhodnutiu pristúpil z dôvodu pokračovania podozrivých spôsobov hlasovania, napriek upozorneniu vyhlasovateľa súťaže, aby zachoval korektnosť a dobré mravy v rámci vyhlásenej súťaže. Účastníci súťaže, ktorých účasť bola zablokovaná, nebudú braní do úvahy pri vyhodnotení súťaže. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok.

Najnovšie opatrovateľské príbehy